O autorze
Dyrektor Departamentu Handlowego Ambasady Izraela w Polsce. W Ministerstwie Gospodarki Izraela z powodzeniem wprowadza metody innowacyjnego myślenia, wyniesione z pracy dla międzynarodowych firm i startupów. Zajmował wiele stanowisk związanych z branżą zaawansowanych technologii w Izraelu. Ukończył studia MBA na Uniwersytecie w Tel-Avivie, studia prawnicze na Uniwersytecie Bar-Ilan oraz uzyskał tytuł Inżyniera IT na Izraelskim Instytucie Technologii - Technion.

"Nasz jedyny biznesplan to innowacyjność"

Zaawansowana technologicznie gospodarka Izraela, charakteryzująca się najwyższą liczbą nowych przedsiębiorstw per capita i najwyższym wskaźnikiem wydatków na badania i rozwój, zawdzięcza dużą część swojego sukcesu partnerstwu publiczno-prywatnemu, które pomaga utrzymać nasz niewielki kraj w czołówce innowacyjnych państw świata. W centrum tej kooperacji znajduje się Office of the Chief Scientist (OCS) – czyli Biuro Głównego Naukowca w Ministerstwie Gospodarki Izraela. Jak mówi Chief Scientist Avi Hasson: „Nasz jedyny biznesplan to innowacyjność”. Faktycznie to jego rolą jest zapewnienie Izraelowi czołowej pozycji na świecie na polu innowacyjności.

Ostatnio przedstawiliśmy kilka sposobów wykorzystywanych przez rząd do pobudzenia innowacyjności w opartym na wiedzy ekosystemie, które mogłyby okazać się bardzo przydatne na drodze Polski do jej „Kreatywnej Gospodarki”. Oto kilka dodatkowych pomysłów.

Promocja współpracy międzynarodowej. Nic tak bardzo nie sprzyja rozmnażaniu się innowacji jak multidyscyplinarne i wielokulturowe środowisko. Zebranie ludzi z różnych środowisk i kultur, połączenie różnych pomysłów, punktów widzenia, języków i wrażliwości to doskonały zaczątek innowacji. Z tego właśnie powodu Office of the Chief Scientist zawarło pięćdziesiąt międzynarodowych umów, umożliwiając realizację setek wspólnych projektów badawczo-rozwojowych przez Izrael i zagraniczne firmy. Zalicza się do nich podpisana ostatnio polsko-izraelska umowa o współpracy przemysłowej w dziedzinie badań i rozwoju, finansowana przez oba kraje.
Kluczowe dla budowy rzeczywistych relacji jest także organizowanie wspólnie z krajami partnerskimi działań ramowych, takich jak delegacje i wydarzenia biznesowe.

Budowanie mostów między przemysłem a środowiskiem akademickim. Współpraca pomiędzy środowiskiem naukowym a przemysłem, szukającym możliwości komercjalizacji, to fenomen, którego ogromny potencjał jest właśnie odkrywany. Ukierunkowanie podstawowych badań pod kątem rynku ma ogromne konsekwencje dla takich dziedzin jak biotechnologia, urządzenia medyczne czy bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Rządy mogą i powinny odgrywać kluczową rolę w tworzeniu tego „wielokulturowego” środowiska.


Tworzenie infrastruktury. Z reguły inwestycje w infrastrukturę nie mają uzasadnienia finansowego dla sektora prywatnego, natomiast dla rządu mają ogromną wartość, ponieważ infrastruktura będzie służyć tysiącom firm. Dlatego na przykład Chief Scientist przyznał duży grant na rozwój pierwszego banku tkanek ludzkich w Izraelu, który odegra zapewne kluczową rolę we wzmocnieniu sektora biotechnologicznego. Prawdopodobnie żadna pojedyncza firma nie podjęłaby się takiego wysiłku.

Wykorzystanie kapitału ludzkiego. Kapitał ludzki jest podstawowym zasobem gospodarki opartej na wiedzy. To dlatego inwestujemy znaczne środki we włączenie do działania niesamowicie utalentowanych grup, takich jak społeczności izraelsko-arabskie i ultraortodoksyjne, które są niewystarczająco reprezentowane w branży zaawansowanych technologii. Także liczba kobiet wśród pracowników tej branży była tradycyjnie niska. Rząd może odegrać kluczową rolę w integracji tych sektorów, co odbędzie z korzyścią dla wszystkich.

Wprowadzanie innowacji do tradycyjnego przemysłu. Większość tradycyjnych branż skupia się na dwóch kwestiach: jak wypłacić wynagrodzenia i zapłacić za dostawy. Jednak na dzisiejszym, szybko zmieniającym się rynku, nawet te branże nie przetrwają długo bez innowacji. To dlatego inwestujemy setki milionów, chcąc wpoić znaczenie badań, rozwoju i innowacji w obszarach, które nie są zwykle kojarzone z innowacjami, takich jak branża spożywcza, tworzyw sztucznych, metalowa czy odzieżowa.

Wycofanie się we właściwym momencie. Jak wspomnieliśmy, rządy mogą być dobre w podejmowaniu ryzyka, ale muszą też wiedzieć, kiedy wycofać pieniądze i odsunąć się, pozwalając przedsiębiorcom i innowatorom działać bez kłopotliwej ingerencji.

Oczy szeroko otwarte. Ciągle na nowo definiujemy siebie samych, aby nadążyć za potrzebami rynku – to lekcja, którą odebraliśmy od start-upów. Aktualizacja przełomowych modeli partnerstw publiczno-prywatnych jest kluczowa na globalnym rynku, który zdaje się poruszać z prędkością światła.
Firmy, które chcą skorzystać z lekcji programu „Startup Nation” i dowiedzieć się więcej na temat możliwości współpracy gospodarczej z Izraelem, mogą skontaktować się z nami w Izraelskim Biurze Ekonomiczno-Handlowym.

Misja gospodarcza polskich przedsiębiorców do Izraela
14 czerwca z dwudniową wizytą do Izraela uda się delegacja blisko 150 przedstawicieli biznesu, parków technologicznych, specjalnych stref ekonomicznych, ośrodków akademickich i naukowo-badawczych. Delegacja będzie towarzyszyła misji dyplomatycznej z okazji 25. rocznicy wznowienia polsko-izraelskich stosunków dyplomatycznych.

Pierwszego dnia uczestnicy delegacji odwiedzą Hajfę, która jest jednym z głównych ośrodków technologicznych Izraela i siedzibą Technionu – odpowiednika polskiej politechniki. Drugiego dnia w Tel Awiwie odbędzie się forum gospodarczo-ekonomiczne, podczas którego przedsiębiorcy z Polski i Izraela będą mieli okazję wymienić się ideami i nawiązać współpracę w zakresie innowacji w sektorach telekomunikacji, nanotechnologii, biotechnologii i energetyki.

Pierwsza część wpisu - Czy rząd może wspierać innowacyjność?
Znajdź nas na Znajdź nas na instagramie
Trwa ładowanie komentarzy...